Orgel en pianolessen

Privélessen orgel- of piano duren 30 minuten per week of 60 minuten per 2 weken. 
Duo-lessen, bijvoorbeeld ouder-kind lessen, duren 45 minuten per week.

Zanglessen duren 45 minuten per 2 weken. 

 

Aantal lessen en tarieven
U ontvangt 20 of 40 lessen per jaar, minus de schoolvakanties. De kosten voor deze 40 lessen worden uitgesmeerd over 12 gelijke maandtermijnen. U betaalt per maand dus iets minder dan de ontvangen lessen.
Tarieven privé-lessen: € 28,50,- per uur, incl.
Tarieven 45 minuten lessen: € 32,- per uur incl. 

 

Lesuitval en lesbeëindiging
Na 2 à 3 maanden vindt overleg tussen ons plaats, waarna beiden vrij zijn om de lessen met onmiddellijke ingang te stoppen. Bij voortzetting van de lessen geldt deze overeenkomst t/m 31 augustus en wordt stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tenzij één partij de overeenkomst opzegt.

De opzegtermijn is één maand.

 

Vraag naar de volledige lesvoorwaarden.