Orgel en pianolessen

 

Protocol COVID-19

 1. Blijf thuis als jij of een ander gezinslid klachten heeft en meld je af (zie rivm.nl gezondheidsadviezen voor iedereen);

 2. Was 20 seconden je handen bij binnenkomst in de keuken en droog af met een papieren doekje en raak de afvalbak niet aan. Gooi het handdoekje in de open afvalbak, die klaar staat; blijf wachten in de keuken tot je aan de beurt bent. Als de vorige leerling is weggegaan en het klavier is ontsmet mag jij binnenkomen;

 3. hoest of nies in een papieren zakdoekje, gooi dit direct weg en was je handen opnieuw zoals bij 2;

 4. Er zijn maximaal 2 personen in de leskamer. Sinds half december 2020 mag de docent slechts 2 leerlingen per dag ontvangen; vanaf 22 januari 2021 mag de docent slechts 1 leerling per dag ontvangen, uitgezonderd kinderen onder de 13 jaar.

 5. Voor kinderen tot 13 jaar gelden er geen beperkingen. Was wel je handen bij binnenkomst; gezinnen met een gezamenlijke huishouding tellen voor 1 persoon.

 6. De docent zit op 2 meter afstand van de vleugel en doet technieken voor op het orgel of de piano;

 7. Tijdens de leswisseling wordt het klavier ontsmet.

 8. Eenmaal thuis was je je handen opnieuw om je gezinsleden te beschermen;

 9. De piano kan worden gebruikt voor kinderen tot 13 jaar.

   

 10. N.B. De leskamer beschikt over een Mechanisch Ventilatiesysteem, dat 24/7 vuile lucht afvoert en schone zuurstofrijke lucht aanvoert.